INTRODUCERE
Confidenţialitatea vizitatorilor website-ului nostru este foarte importantă pentru noi şi ne luăm angajamentul să o protejăm. Această politică explica ce vom face cu informaţiile dumneavoastră personale. Vom prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanţă cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecţia datelor” sau “GDPR”), precum şi cu orice altă legislaţie aplicabilă pe teritoriul României.

COLECTAREA INFORMAŢIILOR PERSONALE
Pot fi colectate, stocate şi utilizate următoarele tipuri de informaţii personale:
1. informaţii despre computer, inclusiv adresa IP, locaţia geografică, tipul şi versiunea browser-ului şi despre sistemul de operare;
2. informaţii despre vizitele şi utilizarea acestui website, inclusiv sursa de recomandare, durata vizitei, vizualizările paginii şi căile de navigare pe website;
3. informaţii precum adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceţi atunci când va înregistraţi pe website-ul nostru;
4. informaţiile pe care le introduceţi atunci când creaţi un profil pe website-ul nostru – de exemplu, numele dvs., pozele de profil, sexul, data naşterii, interese şi hobby-uri;
5. informaţii precum numele şi adresa dvs. de e-mail, pe care le introduceţi pentru a configura abonările la e-mailurile şi/sau la buletinele noastre informative;
6. informaţii pe care le introduceţi în timp ce utilizaţi serviciile de pe website-ul nostru;
7. informaţii care sunt generate în timp ce utilizaţi website-ul nostru, inclusiv despre când, cât de des şi în ce circumstanţe îl utilizaţi;
8. informaţii referitoare la orice achiziţie efectuată, servicii utilizate sau tranzacţii pe care le faceţi prin intermediul website-ului nostru, care pot include numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail şi detaliile cardului bancar;
9. informaţiile pe care le postaţi pe website-ul nostru cu intenţia de a le publica pe internet, care pot include numele dvs. de utilizator, imaginile de profil şi conţinutul postarilor;
10. informaţii conţinute în orice comunicări ne trimiteţi prin e-mail sau prin intermediul website-ului nostru, inclusiv conţinutul comunicărilor şi metadatele acestora;
11. orice alte informaţii personale pe care ni le trimiteţi.
Înainte de a ne divulga informaţiile personale ale unei alte persoane, trebuie să obţineţi consimţământul acelei persoanei atât pentru divulgarea, cât şi pentru procesarea informaţiilor personale în conformitate cu această politică.

UTILIZAREA INFORMAŢIILOR DVS. PERSONALE
Informaţiile personale transmise prin intermediul website-ului nostru vor fi utilizate în scopurile specificate de această politică sau în paginile respective ale website-ului. Putem folosi informaţiile dvs. personale pentru:
1. administrarea website-ului şi a afacerii noastre;
2. personalizarea website-ului nostru pentru dvs.;
3. autorizarea utilizării serviciilor disponibile pe website-ul nostru;
4. trimiterea de bunuri cumpărate prin intermediul website-ului nostru;
5. furnizarea serviciilor achiziţionate prin intermediul website-ului nostru;
6. trimiterea de rapoarte, facturi şi notificări de plată către dvs. şi colectarea plăţilor de la dvs.;
7. trimiterea de comunicări comerciale în vederea informării;
8. trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres;
9. trimiterea buletinului nostru informativ prin e-mail, dacă l-aţi solicitat (ne puteţi informa oricând dacă nu mai doriţi această comunicare);
10. trimiterea de comunicări de marketing referitoare la afacerea noastră sau la campaniile unor terţi selectaţi cu atenţie, care considerăm că vă pot interesa, prin poştă sau, acolo unde aţi consimţit în mod specific, prin e-mail sau tehnologii similare (ne puteţi informa în orice moment dacă nu mai doriţi să primiţi comunicări de marketing);
11. furnizarea către terţi a informaţiilor statistice despre utilizatorii noştri (aceşti terţi nu vor putea identifica niciun utilizator cu ajutorul acestor informaţii);
12. abordarea solicitărilor şi reclamaţiilor făcute de dvs. sau despre dvs. referitoare la website-ul nostru;
13. păstrarea securităţii website-ului nostru şi prevenirea fraudelor;
14. verificarea respectării termenilor şi condiţiilor care reglementează utilizarea website-ului nostru (inclusiv monitorizarea mesajelor private trimise prin intermediul serviciului nostru de mesagerie privată); şi
15. alte utilizări.
Dacă trimiteţi informaţii personale în vederea publicării pe website-ul nostru, vom publica şi vom folosi aceste informaţii în concordanţă cu întinderea acordului pe care ni-l furnizaţi.
Setările de confidenţialitate pot fi utilizate pentru a limita publicarea informaţiilor dvs. pe website-ul nostru şi pot fi modificate cu ajutorul comutatoarelor de confidenţialitate de pe website.
Fără consimţământul dvs. expres, nu vom furniza informaţiile dvs. personale către terţi pentru marketingul direct din partea acestor terţi sau din partea oricărei alte terţe părţi.

DIVULGAREA INFORMAŢIILOR PERSONALE
Putem divulga informaţiile dvs. personale oricăruia dintre angajaţii, ofiţerii, asiguratorii, consilierii profesionişti, agenţii, furnizorii sau subcontractanţii noştri după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.
Putem dezvălui informaţiile dvs. personale oricărui membru al grupului nostru de companii (acesta include filialele noastre, compania-mama şi toate filialele sale), după cum este necesar în mod rezonabil pentru scopurile prevăzute în această politică.

Putem divulga informaţiile dvs. personale:
1. în măsura în care ni se solicita acest lucru prin lege;
2. în legătură cu orice procedură legală potenţială sau în curs;
3. pentru a stabili, exercita sau apără drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informaţii către terţi în scopul prevenirii fraudelor şi reducerea riscului de credit);
4. către cumpărătorul (sau potenţialul cumpărător) al oricărei afaceri sau oricărui bun pe care le-am vândut (sau avem în plan să îl vindem); şi
5. oricărei persoane considerăm în mod rezonabil că s-ar putea adresa unei instante sau unei alte autorităţi competente pentru divulgarea informaţiilor personale în cazul în care, în opinia noastră rezonabilă, o astfel de instanţă sau autoritate ar putea să dispună divulgarea informaţiilor personale.
Cu excepţia situaţiilor prevăzute în această politică, nu vom furniza informaţiile dvs. personale către terţi.

PĂSTRAREA INFORMAŢIILOR PERSONALE
Această secţiune stabileşte politicile şi procedurile noastre de păstrare a datelor, care sunt concepute pentru a ajuta la asigurarea respectării obligaţiilor noastre legale cu privire la păstrarea şi ştergerea informaţiilor personale.
1. Informaţiile personale pe care le prelucrăm cu orice scop sau scopuri nu vor fi păstrate mai mult decât este necesar pentru acel scop sau scopuri.
2. În pofida celorlalte dispoziţii din această secţiune, vom păstra documente (inclusiv documente electronice) care conţin date cu caracter personal:
– în măsura în care ni se solicita acest lucru prin lege;
– dacă considerăm că documentele pot fi relevante pentru orice procedură legală în derulare sau viitoare; şi
– pentru a stabili, exercita sau apăra drepturile noastre legale (inclusiv furnizarea de informaţii către terţi în scopul prevenirii fraudelor şi reducerea riscului de credit);

SECURITATEA INFORMAŢIILOR DVS. PERSONALE
1. Vom lua măsuri de precauţie tehnice şi organizaţionale rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea necorespunzătoare sau modificarea informaţiilor dvs. personale.
2. Vom stoca toate informaţiile personale pe care le oferiţi pe serverele noastre securizate (protejate prin parola şi firewall).
3. Toate tranzacţiile financiare electronice încheiate prin intermediul website-ului nostru vor fi protejate de tehnologia de criptare.
4. Aţi luat la cunoştinţă faptul că transmiterea informaţiilor pe internet este în mod obişnuit nesigură şi nu putem garanta securitatea datelor trimise pe internet.
5. Sunteţi responsabil(ă) pentru păstrarea confidenţialităţii parolei pe care o utilizaţi pentru accesarea website-ului nostru; nu vă vom solicita niciodată parola (cu excepţia momentului când vă conectaţi pe website-ul nostru).

MODIFICĂRI
Ne rezervăm dreptul de a actualiza această politică din când în când publicând o versiune nouă pe website-ul nostru. Trebuie să verificaţi ocazional aceasta pagină pentru a vă asigura că înţelegeţi orice modificare adusă acestei politici. Vă putem anunţa despre modificările aduse acestei politici prin e-mail sau prin sistemul de mesagerie privată de pe website-ul nostru. Data prezentei politici este actualizată la sfârşitul acestei sesiuni.

DREPTURILE DVS.
Regulamentul general privind protecţia datelor vă recunoaşte o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. cu caracter personal. Puteţi solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greşeli din fişierele noastre şi/sau vă puteţi opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. Puteţi solicita ştergerea datelor dvs. cu caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat şi le prelucrăm. De asemenea, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideraţi că v-au fost încălcate drepturile.
Ne puteţi solicita să vă oferim orice informaţii personale deţinem despre dvs.; furnizarea acestor informaţii va fi supusă următorilor termeni:
1. plata unei taxe (GRATUIT); şi
2. furnizarea de dovezi suficiente cu privire la identitatea dvs.
Putem reţine informaţiile personale pe care le solicitaţi în măsură permisă de lege.
Ne puteţi solicita în orice moment să nu prelucrăm informaţiile dvs. personale în scopuri de marketing.
În practică, de obicei fie vă exprimaţi acordul expres prealabil cu privire la utilizarea informaţiilor dvs. personale în scopuri de marketing, fie vă vom oferi posibilitatea de a renunţa la utilizarea informaţiilor dvs. personale în scopuri de marketing.

SITEURI TERŢE
Siteul nostru include hyperlink-uri către şi detalii despre site-uri terţe. Nu deţinem niciun control şi nu ne facem responsabili pentru politicile şi practicile de confidenţialitate ale terţilor.

ACTUALIZAREA INFORMAŢIILOR
Vă rugăm să ne anunţaţi dacă informaţiile personale pe care le deţinem despre dvs. trebuie să fie corectate sau actualizate.

CREDIT
Acest document a fost creat folosind un şablon de la SEQ Legal (seqlegal.com) şi modificat de către Website Planet (www.websiteplanet.com)

Versiune: 28.05.2023