Prezentul Acord reprezintă acordul complet şi unic dintre noi şi dumneavoastră şi înlocuieşte toate celelalte acorduri, declaraţii, garanţii şi înţelegeri anterioare sau actuale. Pentru a reflecta orice modificări ale modului şi condiţiilor de funcţionare a Site-ului sau orice modificări ale cerinţelor legale, este posibil să modificăm prezentul Acord în orice moment şi oricât de des, fără a vă informa sau a vă trimite vreo notificare specifică. Documentul este opozabil Membrilor de la momentul afişării în Site. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afişa pe Site versiunea modificată a documentului, motiv pentru care vă rugăm să verificaţi periodic conţinutul acestui document, pentru a fi la curent cu cele mai recente modificări şi actualizări. Data prezentului acord este actualizata la sfârşitul acestei sesiuni.

DEFINIREA NOŢIUNILOR UTILIZATE
backhandseries.ro – este denumirea platformei online ce aparţine “Equal Game SRL”, cu sediul social în Str Drumul Mare 74, Căciulați, Județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3183/2021, CUI 44316510.
Acord – înţelegere între două sau mai multe persoane fizice sau juridice.
Membru – orice persoană fizică  sau persoană juridică înregistrate pe Site, care, prin navigarea sau achiziționarea de bunuri sau servicii de pe backhandseries.ro, şi-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului din secţiunea Termeni şi Condiţii.
Site – platfoma online găzduită la adresa web backhandseries.ro şi subdomeniile acestuia.

DREPTURI DE AUTOR
Acest Site aparţine “Equal Game SRL”, cu sediul social în Str Drumul Mare 74, Căciulați, Județ Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J23/3183/2021, CUI 44316510.
Organizarea, conţinutul, design-ul, grafica şi celelalte materiale asociate acestui Site sunt protejate de drepturile de autor aplicabile şi de alte legi proprietare, incluzând, fără limitare, legile privind proprietatea intelectuală. Copierea, reproducerea, utilizarea, modificarea sau publicarea, integrală sau parţială, a oricărui aspect sau a oricărei părţi a Site-ului, fără acordul nostru prealabil în scris, sunt strict interzise.
“Equal Game SRL” garantează tuturor utilizatorilor acces limitat, în interes personal, pe Site-ul backhandseries.ro şi nu le conferă drepturile de a descărca sau de a modifica parţial sau integral Site-ul, de a reproduce parţial sau integral Site-ul, de a copia, de a cesiona/ vinde/ revinde sau de a exploata Site-ul în orice altă manieră, în scopuri comerciale sau contrare intereselor “Equal Game SRL”, fără acordul prealabil şi scris al acesteia.

DISPONIBILITATEA SERVICIILOR
“Equal Game SRL” îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar sau permanent, parţial sau în totalitate, serviciile puse la dispoziţie prin intermediul acestui Site, cu sau fără o notificare prealabilă.
“Equal Game SRL” nu este răspunzătoare faţă de utilizatori sau faţă de orice altă persoană pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.
“Equal Game SRL” poate publica pe Site informaţii despre bunuri şi/sau servicii şi/sau promoţii practicate de către acesta sau de către oricare alt terţ cu care “Equal Game SRL” are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă de timp şi în limita stocului disponibil.
Niciun conţinut transmis către Membru, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare şi/sau vizualizare nu constituie o obligaţie contractuală din partea backhandseries.ro şi/sau al angajatului/prepusului backhandseries.ro care a mijlocit transferul de conţinut, în cazul în care aceasta există, faţă de respectivul conţinut.
Toate informaţiile folosite pentru descrierea evenimentelor, mod de organizare, locaţie, dată, oră (imagini statice/ dinamice/ prezentări multimedia/ link-uri către alte siteuri etc) nu reprezintă o obligaţie contractuală din partea “Equal Game SRL”, acestea fiind cu titlu de prezentare.

PLATĂ
În cazul plăţilor online “Equal Game SRL” nu este/nu poate fi făcut responsabil pentru niciun alt cost suplimentar suportat de Membru, incluzând dar nelimitându-se la comisioane aplicate de către banca emitentă a cardului acestuia. Responsabilitatea pentru această acţiune o poartă numai Membrul.
“Equal Game SRL” nu solicită Membrilor săi prin niciun mijloc de comunicare (e-mail/ telefonic/ SMS/ etc) informaţii referitoare la date confidenţiale, conturi/ carduri bancare sau parole personale. Membrul îşi asumă întreaga responsabilitate pentru divulgarea unui terţ a datelor sale confidenţiale.
“Equal Game SRL” declină orice responsabilitate, în situaţia în care un Membru ar fi/ este prejudiciat sub orice formă de către un terţ care ar pretinde că este/ reprezintă interesele “Equal Game SRL”.

POLITICA DE RETUR
Pe site-ul backhandseries.ro puteţi achiziţiona atât servicii cât şi produse. Dacă după achiziţionarea pe backhandseries.ro a unui serviciu sau a unui produs, doriţi să renunţaţi la cumpărare şi implicit să primiţi banii înapoi, puteţi aplica pentru procedura de retur a produselor în 14 zile, conform dispoziţiilor „Ordonanţei de Urgenţă nr.34/2014, privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor la distanţă încheiate cu profesioniştii. Conform Ordonanţei, prin contract la distanţă se înţelege contractul de furnizare de produse sau servicii încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă. În calitate de consumator care a achiziţionat produse online de pe site-ul backhandseries.ro aveţi dreptul de a vă retrage unilateral din contract fără invocarea vreunui motiv, în termen de 14 zile de la data încheierii contractului, respectiv achiziţiei produsului (prin completarea datelor solicitate pe Site).
Rambursarea sumei primite drept plată din partea Membrului se va executa fără întârziere nemotivată şi, în orice caz, nu mai târziu de 14 zile de la data la care aţi transmis decizia de retragere din contract, respectiv renunţare la produsul achiziţionat, în conformitate cu dispoziţiile legii. Suma va fi rambursată folosind aceleaşi modalităţi de plată ca şi cele folosite de dvs pentru achiziţia iniţială.
În cazul retragerii din contract în ceea ce priveşte serviciile oferite, acest lucru se va face prin transmiterea către “Equal Game SRL” a unei declaraţii neechivoce în care vă exprimaţi decizia de retragere din contract, respectiv renunţarea la serviciile achiziţionate pe backhandseries.ro, urmată de primirea unei confirmări din partea noastră legată de primirea solicitării. În cazul serviciilor, suma achitată poate fi returnată doar în cazul în care serviciul nu a fost prestat.
Dreptul de retragere unilaterală din contract nu se aplică în cazul persoanelor juridice.

LIMITAREA RĂSPUNDERII
“Equal Game SRL” nu poate fi responsabilă pentru daune de orice fel pe care Membrul sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către “Equal Game SRL” a oricărei din obligaţiile sale conform înscrierii şi pentru daune care rezultă din participarea la meciurile din cadrul turneelor la care Membrul s-a înscris pe Site-ul backhandseries.ro.
Prin crearea şi utilizarea contului pe Site, Membrul îşi asumă răspunderea pentru menţinerea confidenţialităţii datelor de cont (uşer şi parolă) şi pentru gestionarea accesării contului, şi, în măsură permisă de legislaţia în vigoare, este responsabil de activitatea derulată prin intermediul contului său.
Nu vom avea nici o obligaţie de a verifica exactitatea conţinutului şi nu garantăm utilitatea, precizia, exhaustivitatea sau relevanța conţinutului şi/sau că acest conţinut este actualizat. Excludem în mod expres orice răspundere pentru erori sau omisiuni cu privire la conţinut şi la Site, cu excepţia cazului în care această răspundere este cauzată de fraudă sau denaturarea frauduloasă din partea noastră. Includerea conţinutului în Site nu constituie în niciun caz furnizarea de servicii de personal, de consultanţă sau a oricărui alt tip de servicii. “Equal Game SRL” şi afiliaţii noştri exclud în mod expres orice fel de răspundere pentru deciziile luate de dumneavoastră pe baza conţinutului.
Deşi obiectivul nostru este de a vă transmite informaţii actualizate şi exacte, nu putem garanta că prezentele pagini nu conţin greşeli, erori, probleme sau alte limitări, cu toate că vom depune toate diligențele pentru remedierea acestora.
Nu ne asumăm niciun fel de responsabilitate pentru utilizarea oricăror informaţii sau servicii. Este responsabilitatea dumneavoastră să evaluaţi exactitatea şi completitudinea tuturor informaţiilor disponibile pe acest Site sau pe orice alt site cu care are legătură acesta. Nu ne asumăm responsabilitatea sau răspunderea pentru niciun fel de daune cauzate de viruşii conţinuţi în orice fişier electronic din orice formular sau document. Nu ne asumăm niciun fel de răspundere faţă de dumneavoastră pentru orice daune incidentale, speciale sau de consecinţă, de orice fel, care pot apărea în urma utilizării sau imposibilităţii de a utiliza acest Site.
Acest Site nu conţine sfaturi sau recomandări cu privire la niciun domeniu de activitate, informaţiile conţinute nefiind un fundament pentru investiţii, iniţierea unor afaceri sau dezvoltarea acestora sau orice alte decizii. Astfel “Equal Game SRL” nu poate fi responsabilă pentru niciun fel de daune produse utilizatorului Site-ului.
Toate regulile, termenii şi condiţiile, celelalte politici (inclusiv politicile de confidenţialitate) şi procedurile de operare aferente site-urilor terţe spre care există link-uri, sunt aplicabile şi dumneavoastră atunci când utilizaţi site-urile respective. Pentru conţinutul şi exactitatea informaţiilor şi opiniilor exprimate pe site-urile respective, noi nu ne asumăm niciun fel de răspundere. Acest Site şi site-urile terţe spre care există link sunt entităţi independente şi niciuna dintre părţi nu are autoritatea de a-şi asuma declaraţii sau angajamente în numele celeilalte părţi. Acţionaţi pe riscul dumneavoastră dacă vă hotărâţi să părăsiţi Site-ul nostru pentru a naviga pe site-urile terţe spre care există link pe Site-ul nostru.
Toate ideile, notele, sugestiile, conceptele şi celelalte informaţii trimise nouă de dumneavoastră vor fi considerate şi vor rămâne proprietatea noastră exclusivă şi nu vor fi supuse niciunei obligaţii de confidenţialitate din partea noastră. Fără a limita cele de mai sus, vom considera că deţinem toate drepturile cunoscute şi existente, de orice fel sau natură, legate de acestea şi vom avea dreptul să le folosim fără restricţii în orice scop, fără a da niciun fel de compensaţie autorului acestor trimiteri.

INFORMAŢII CU CARACTER PERSONAL
Colectarea şi utilizarea informaţiilor dumneavoastră cu caracter personal se face în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679 aplicabil în toate ţările membre ale Uniunii Europene, fiind reglementate de Politica de Confidenţialitate, care este furnizată ca şi document separat şi este disponibilă pe Site.

FOLOSIREA COOKIE-URILOR
Politica de utilizare a cookies este furnizată ca şi document separat şi este disponibilă pe Site.
Această Politică se completează cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal cu privire la protecţia datelor personale.

ŞTERGERE ŞI MODIFICARE
Ne rezervăm dreptul, la aprecierea noastră exclusivă, să edităm sau să ştergem orice documente, informaţii sau alte elemente de conţinut care apar pe Site, inclusiv prezentul Acord, fără a vă trimite vreo notificare sau a avea vreo obligaţie faţă de dumneavoastră.

LITIGII
Odată cu accesarea Site-ului, utilizatorul accepta Termenii şi Condiţiile de utilizare a acestuia.
Termenii şi Condiţiile de utilizare a Site-ului, drepturile şi obligaţiile utilizatorilor, precum şi eventualele neînţelegeri ori litigii care ar putea apărea în ceea ce priveşte conţinutul sau modul de funcţionare a Site-ului sunt guvernate de legea romană.
În cazul unor eventuale conflicte între “Equal Game SRL” şi utilizatorii Site-ului, se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă în minim 30 de zile lucrătoare. Dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, se va încerca găsirea unei soluţii fără a se apela la instanțe, prin utilizarea platformei online https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=RO pusă la dispoziţie de către Comisia Europeană. În cazul în care nici una din căile anterioare nu au condus la o o soluţie, conflictul va fi soluţionat în instanţa competentă în conformitate cu legile române în vigoare.

CONTACT
Pentru orice neclarităţi, nelămuriri, observaţii şi sugestii, precum şi pentru sesizarea oricăror nereguli legate de funcţionarea Site-ului, vă rugăm să ne contactaţi oricând la adresa de e-mail contact@backhandseries.ro.

Versiune: 28.05.2023